Fellesskap blant mennesker med demens som bor på sykehjem - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Fellesskap blant mennesker med demens som bor på sykehjem

Hvordan vi forstår mennesker med demens som handlende aktører vil påvirke vår forståelse av hvordan de selv kan skape relasjoner og bidra til å skape fellesskap seg imellom på en skjermet avdeling.