Exergames utfordrer eldre på flere nivåer - Nasjonalt senter for aldring og helse

Exergames utfordrer eldre på flere nivåer

– Bevegelsesstyrte videospill kan være et nyttig, og ikke minst artig, supplement til trening av fysisk og kognitiv funksjon hos eldre. Men det er viktig å velge spill som framkaller effekten man er ute etter, sier Nina Skjæret Maroni, fysioterapeut og førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.