Et liv med paranoid schizofreni - Aldring og helse

Et liv med paranoid schizofreni

Grete Nørjordet ble første gang tvangsinnlagt på Blakstad for mer enn 40 år siden. Psykoser og paranoide forestillinger preger hennes livsfortelling. – Men de gode dagene har vært i flertall, poengterer hun.