En terapi mot demens som virker - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

En terapi mot demens som virker

Han har gjennom et helt arbeids- og forskerliv arbeidet for å utvikle en terapi for personer med demens. Hukommelsesstimulerende terapi danner nå skole for helsepersonell for hvordan personer med demens kan huske bedre og få flere gode leveår. Men Bob Woods gir seg nok ikke med det.