Demensdagene 2021: Tiden teller! - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demensdagene 2021: Tiden teller!

Demensdagene 2021 er en heldigital konferanse som finner sted 7.-8. desember. Programmet blir klart i starten av september.

Tiden teller!

Når vi i år arrangerer Demensdagene for 25. gang, er det også for å markere at vi har et tidspress hengende over oss.

Rapporter verden over viser den samme trenden:
Mange flere enn vi tidligere har trodd vil få demens. Det vil øke presset på helse- og omsorgstjenester og samfunnet som sådan. Det positive er at vi fremdeles har tid til å gjøre noe, men tiden teller.

Forskningssjef i Aldring og helse Geir Selbæk vil snakke om at vi faktisk har et mulighetsvindu på ti år til å forberede oss i Norge. Professor David Bloom fra Harvard vil fortelle oss hvilket mulighetsrom vi har, for å få gjort noe.

Det handler om å arbeide for å forebygge de store konsekvensene demens vil ha for samfunnet og den enkelte. Det handler om å ta valget om å investere i helse, aldring og samfunn allerede nå. Og det handler om å jobbe smartere.

Demenskartet gir oss et tydelig bilde av tilstanden i Norge i dag og fremover. Med det som bakteppe vil vi snakke om gode tiltak for forebygging, hva som er gode og smarte omsorgstiltak, hvilke muligheter og utfordringer som ligger innenfor diagnostikk og behandling, samt oppdatere oss på ny forskning og mye mer.

Vi har invitert beslutningstakere og organisasjoner til å fortelle oss hvordan de ser for seg at fremtidens demensutfordringer skal møtes. Forhåpentligvis finner vi noen av svarene sammen.

Fordi tiden teller.