Demensdagene 2021: Tiden teller! - Nasjonalt senter for aldring og helse

Demensdagene 2021: Tiden teller!

Demensdagene 2021 er en heldigital konferanse som finner sted 7.-8. desember.

Tiden teller!

Under fjorårets demensdager fortalte vi at 101 000 personer har demens i Norge. Det er 30 prosent mer enn tidligere antatt, og tallet vil stige til nær 240 000 de neste tretti årene.

Portrett Geir Selbæk. F
Professor Geir Selbæk, spesialist i psykiatri. forskningssjef Aldring og helse.
Foto: Martin Lundsvoll

Alvoret er i ferd med å sige inn over beslutningstakere, media og folk flest. Men budskapet må repeteres, for tiden teller. Vi må forberede oss nå, til beste for de som har demens, de som får demens, de som er pårørende, og for resten av samfunnet.

Under årets demensdager vil ledende eksperter oppdatere oss om demensutfordringen i et internasjonalt perspektiv, nye perspektiver på diagnostikk og behandling, realismen i forebygging og tilnærminger til særlig utfordrende utredning av demens.

For å møte alvoret må vi tenke nytt sammen med de som bestemmer, og sammen med de som lever nært på demenssykdommen. Vi utforsker muligheter som ligger i digitale hjelpemidler, frivillighet og alternative boformer.

I jakten på forebygging, behandling og god diagnostikk må vi ikke glemme hverdagen for de som har demens, og alvoret som de og deres pårørende møter.

Vi utforsker det kanskje mest krevende området i demensomsorgen; aggresjon, vold og overgrep i sykehjem.

Årets demensdager vil gi deg inspirasjon, oppdatert kunnskap og bevegende fortellinger. Det synes jeg du skal unne deg.

Vi sees!