Demensdagene 2016: Plenumsesjon 1 - Aldring og helse