Demensdagene 2016: Plenumsesjon 1 - Nasjonalt senter for aldring og helse