En mulig sammenheng mellom hørselstap og risiko for nedsatt funksjonsevne hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

En mulig sammenheng mellom hørselstap og risiko for nedsatt funksjonsevne hos eldre

Forskere har funnet at eldre som har moderat eller stor grad av hørselsnedsettelse har lavere ganghastighet enn de med normal hørsel.