Pårørendeskole - en kursmodell

Struktur


Pårørendeskolen skal ikke være et kompetansehevende tiltak for helsepersonell eller andre interesserte. Noen pårørendeskoler åpner likevel opp for at helsepersonell, støttekontakter og frivillige besøkskontakter kan delta. Det er viktig at antallet begrenses og at disse deltakerne har en observerende rolle og ikke blir dominerende på kurset. 

Den vanligste strukturen på samlingene på pårørendeskolene er:

  • Undervisning i plenum om et aktuelt tema
  • Avsatt tid til spørsmål i plenum
  • Kaffepause
  • Gruppesamtale med utgangspunkt i temaet på samlingen
  • Avslutning gruppevis eller i plenum

Viktige suksesskriterier:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene og innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.
  • Styrke samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.
  • Etablering av pårørendeskole vil bidra til å spre åpenhet og kunnskap om demens og til økt samarbeid mellom offentlige helsetilbud og frivillige organisasjoner. 

Betydningen av å delta