Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Pårørendeskole - en kursmodell

Struktur


Pårørendeskolen skal ikke være et kompetansehevende tiltak for helsepersonell eller andre interesserte. Noen pårørendeskoler åpner likevel opp for at helsepersonell, støttekontakter og frivillige besøkskontakter kan delta. Det er viktig at antallet begrenses og at disse deltakerne har en observerende rolle og ikke blir dominerende på kurset.

Den vanligste strukturen på samlingene på pårørendeskolene er:

  • Undervisning i plenum om et aktuelt tema
  • Avsatt tid til spørsmål i plenum
  • Kaffepause
  • Gruppesamtale med utgangspunkt i temaet på samlingen
  • Avslutning gruppevis eller i plenum

Pårørendeskole skal:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommene og innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.
  • Styrke samarbeid mellom pårørende og helsepersonell.

Etablering av pårørendeskole kan også bidra til å spre åpenhet om demens i lokalmiljøet og til økt samarbeid mellom offentlige helsetilbud og frivillige organisasjoner

Betydningen av å delta