Dette trenger eldre med flere kroniske sykdommer og deres pårørende - Nasjonalt senter for aldring og helse

Dette trenger eldre med flere kroniske sykdommer og deres pårørende

Eldre med kroniske sykdommer og deres pårørende mangler nødvendig helsehjelp og sosial støtte i en kompleks hverdag.