Den europeiske geriatri- og gerontologikongressen er i gang i Gøteborg - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Den europeiske geriatri- og gerontologikongressen er i gang i Gøteborg

Folk fra hele verden er samlet til geriatri- og gerontologikongressen IAGG-ER i Gøteborg. Tidsskriftet aldring og helse har intervjuet kongressens president Boo Johansson, blant annet om alderisme og demografiske utfordringer, som pensjon, ved aldring.