–Demensdagene løfter frem unge dyktige fagfolk - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

–Demensdagene løfter frem unge dyktige fagfolk

Spesialpsykolog og seniorforsker Per Kristian Haugen i Aldring og helse har vært en av de toneangivende personene siden oppstarten av Demensdagene for 20 år siden