Tid til å være ung – Aldring og helse

Tid til å være ung

Tid til å være ung? er et helgekurs for unge mellom 18-30 år med en far eller mor med demens.

Informasjonsfilm om helgekurset

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Å oppleve at mor eller far får demens vil ofte innebære bekymringer for framtiden og gi økte omsorgsoppgaver. Det kan bli vanskelig å møte krav til skolegang og ha tid til å være ung. Mange isolerer seg, kan oppleve skyld og har dårlig samvittighet.

Målet med helgekursene er at unge får støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får deltakerne snakket med fagpersoner samt delt tips og råd med hverandre. Det er også lagt vekt på sosiale aktiviteter på kurset.

Deltakere på Tid til å være ung? gir uttrykk for at det er nyttig med kunnskap om demens, og at de etter kurset har en bedre forståelse for situasjonen og tro på at de klarer å møte utfordringene.

Nettbasert samtaleforum som alternativ til Tid til å være ung?

Etter en risikovurdering gjort i forbindelse med koronasmitte er det besluttet at begge planlagte fysiske kurs i 2020 dessverre avlyses.

Som et alternativ arrangeres det temabaserte samtaleforum for kursets målgruppe. Alt du trenger for å delta er en PC, nettbrett eller telefon med internett som er tilkoblet en mailadresse.

Det vil arrangeres fire samtalefora med en videobasert forelesning og mulighet til å stille spørsmål til fagpersonell og få innspill og råd fra andre i samme situasjon. Temaene er: Hva er demens?, Mestring og muligheter, Kommunikasjon og samvær og Tid til å være ung. Hvert av de fire temabaserte samtaleforumene varer ca. to timer, og holdes to ulike kvelder slik at så mange som mulig skal få det med seg.

Meld din interesse til helgekurs@aldringoghelse.no. Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon, 93 08 93 98.

Tid til å være ung? administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.

Tidtilåværeung.no er en nettside for ungdom og unge voksne som har en i familien med demens. Siden administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.