Demens & Alderspsykiatri (D&A) er nå godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Demens & Alderspsykiatri (D&A) er nå godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1

Vitenskapelig redaksjon mottok nyheten med stor glede.