Bruk av databehandling og internett kan fremme mentalt velvære hos eldre - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Bruk av databehandling og internett kan fremme mentalt velvære hos eldre

Trening og opplæring i bruk av databehandling og internett kan bidra til mentalt velvære hos eldre gjennom å redusere ensomhet og depressive symptomer. Det kan også øke livskvalitet og tilfredshet med livet.