Broer mellom aldrings- og funksjonshemningsfeltet - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Broer mellom aldrings- og funksjonshemningsfeltet

Det er på mange områder skiller mellom feltene funksjonshemning og aldring. Det gjelder forskning, lovgivning, tiltak og forestillinger. Personer med funksjonshemning og eldre oppfattes som ulike kategorier av mennesker som har forskjellige kjennetegn og behov, og trenger ulike tiltak.