– Blir besteforeldre en byrde eller en ressurs? - Aldring og helse

Tidsskriftet aldring og helse – Blir besteforeldre en byrde eller en ressurs?

Befolkningen eldes. Eldreomsorgen må endres. Mens antallet fødsler går ned, vil andelen gamle fortsette å øke. Den norske befolkningen vil i 2033 bestå av flere eldre (65 år +) enn barn og unge (0–19 år). Sju år senere har hver tredje innbygger i flere kommuner passert 70 år.