Bærekraftig aldring – hva er det? - Aldring og helse

Bærekraftig aldring – hva er det?

Hva må til for at vi som eldre skal oppleve livet vårt som godt? I et aldrende samfunn er det mye vi burde forberede og tenke grundig gjennom. Hva fremmer egen eldre- helse? Hvordan handle til fellesskapets beste? Hvor går grensen for det individuelle ansvarog hva bør samfunnet sørge for? Og når må planleggingen av egne og nasjonale eldreår innledes?

Spørsmålene er flere enn svarene. Planleggingen av et aldrende og aldersvennlig samfunn har bare så vidt slått rot her hjemme, mye er fortsatt prematurt. Noen har likevel tatt utviklingen på alvor. Oslo er en av flere nordiske byer som satser på å bli et godt og tilgjengelig storsamfunn å leve i, også for samfunnets eldste. Mens man i Stavanger har som motto å leve hele livet, fra vugge til grav.

Samfunnets økonomi påvirkes av så mangt. At likestilling lønner seg har vi kanskje ikke rukket å tenke så mye over? Ei heller konsekvensene av at en stadig høyere andel av oss lever som enslige. Lite kontakt med barn er én av mange faktorer som kan påvirke våre siste år i negativ helseretning. Med tanke på demografenes spå- dommer burde vi raskt øke vår egen og samfunnets forståelse for flere slike faktorer. Bare ved å se endringene i befolkningen fra et vidt og helhetlig perspektiv kan vi finne gode tiltak og svar. Men først må vi erkjenne aldringen.

Bente Wallander (sign.)