Ansvarlig for store deler av National demenshandlingsplan 2025 - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Ansvarlig for store deler av National demenshandlingsplan 2025

NVD har siden etableringen i 2007 blitt godt kjent over hele Danmark. Senteret fikk nylig ansvaret for vesentlige deler av landets første demenshandlingsplan.