Aktuelt – Nye bøker

Omtale av Alderspsykiatri og omsorgsarbeid, Psykiatri for helse– og sosialfagutdanningene, Fars stemme

Aktuelt om møter med psykisk syke eldre

Aldersspykiatri og omsorgsarbeide

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

Illustrert av Fagbok, 2017

Forfatter: Kari Os Eskeland

Cappelen Damm
Akademisk ISBN 978­82­025­1432­7

Eskeland har gjennom sine 19 år som overlege ved en alderspsykiatrisk poliklinikk erfart at det kan være betydelig mangel på alderspsykiatrisk kunnskap og kompetanse i kommunehelsetjenesten. «Psykiske lidelser blir av mange helsearbeidere oppfattet som skremmende og vanskelige å forholde seg til, både
faglig og menneskelig», fastslår forfatteren, som deretter gjør alt hun selv
kan for å bøte på lesernes inkompetanse og uvitenhet.

Os Eskeland tar i bokens fem deler for seg temaene Kunnskap for å forstå den eldre med psykisk lidelse, Omsorg til eldre med psykiske lidelser, De psykiatriske sykdommene og omsorgsarbeidet, De hjerneorganiske lidelsene samt Juridiske forhold. Etter å ha gitt leserne et innblikk i psykiske lidelser som hjemmetjenesten risikerer å møte hos sine eldre pasienter, presenterer forfatteren tiltak som førstelinjetjenesten kan iverksette for å lindre pasientenes plager. Boka fungerer dermed også som en håndbok, der ansatte får tildelt verktøy som kan hjelpe dem til å håndtere utfordringer de opplever i møte med psykisk syke eldre. Avslutningsvis
inneholder boken en rekke eksempler på problemer eller dilemmaer de som arbeider med eldre kan støte på. Hensikten er å skape refleksjon rundt pasienters utfordringer. Hva kan eller bør man som helsearbeider gjøre for å lindre eller lette pasientenes og deres pårørendes lidelselsestrykk?

Boka er aktuell og forståelig for alle som er i kontakt med psykisk syke eldre. Den rettes i hovedsak mot helsepersonell i kommunehelsetjenesten, men den kan være lærerik og nyttig også for andre lesergrupper.

Lærebok om psykiatri i ny utgave

Psykiatri for helse– og sosialfagutdanningene

Psykiatri for helse- og sosialfagutdanningene

Lærebok, 2017

Forfattere: Jannike Engelstad
Snoek og Knut Engedal

Cappelen Damm
Akademisk ISBN 978­82­025­1901­8

Læreboken Psykiatri
for helse- og sosialfagutdanningene er i vår utgitt i fjerde, reviderte utgave.
Boken omfatter fortsatt alle emnene som er vektlagt i psykiatriundervisningen i de treårige helse- og sosialfagutdanningene. Men, som det sies i bokens forord; «Menneskenes hjerter, og dermed også psykiske lidelser, utvikles i samspill med omgivelsene.» Siden den første utgaven kom ut i 2000 har endringer skjedd, både i forståelse og behandling av psykiske lidelser.

Ny kunnskap er derfor tilført boka, deriblant på området psykiske lidelser blant eldre. Temaet omtales bredt i et eget kapittel. Boka er ellers oppdatert med kunnskap som har fått gjennomslag i klinisk virksomhet, og nye behandlingsformer med dokumentert klinisk effekt. Lovverket som regulerer feltet omtales i tråd med vedtatte
endringer.

Demens i sår diktning

Fars stemme

Fars stemme

Dikt, 2017

Forfatter: Truls Horvei

Wigestrand Forlag AS
ISBN 978­82­814­0215­7 

Diktene i boken Fars stemme presenteres i to avdelinger, der den første innledes med en prolog. En mann ser tilbake på egen oppvekst på 1960- og 70-tallet. Barnets blikk på de voksne står sentralt, når han ser seg selv utenfra som barn, gutt og tenåring. Minner fra opplevelser og møter med andre kobles opp mot utrygghet og nervøsitet.

Bokens andre del dreier seg om alderdom, forfall, fysisk svekkelse og demens. Balansen mellom far og sønn forrykkes når fars demenssykdom blir så alvorlig at han må på institisjon. Mange kan kjenne seg igjen i de såre, men også varmt og poetisk skildrede episodene som kan oppstå når faren beveger seg vekk fra familien og inn i et for dem nytt og ukjent landskap. Diktene kan leses enkeltvis, og som en sammenhengende fortelling.