Aksjonsforskning i sykehjem med fokus på sansehage - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aksjonsforskning i sykehjem med fokus på sansehage

Nærhetsrommet ble et sted å bli kjent med pasienten som person og ga sykepleien til pasienter med demens nytt innhold. Ny kunnskap om samarbeid førte til endret ledelse og kultur.