Siste nytt

– Kan vi virkelig bremse aldring?

Professor og forskningssjef Geir Selbæk er kritisk til medisiner og kosttilskudd mot aldring. Dette er omtalt i ny bok om vitenskapen om aldring og…

Kan kognitiv stimulering gjøre en forskjell for personer med demens?

Ny forskning viser at det er viktig å fortsette å stimulere hjernen selv om man har fått en demenssykdom. Kognitiv stimuleringsterapi (KST) er en metode spesielt utviklet for dette formålet og det viser lovende resultater: Bedre språk, jeg-styrke og livskvalitet og mindre nedstemthet. Slik omtales Kognitiv stimuleringsterapi i en artikkel i tidsskriftet Vi over 60, skrevet av Aldring og helses Rita Weum og Torhild Holthe og Kristine Gustavsen Madsø fra NKS Olaviken.

Oppfordrer til samlæring for pårørende og ansatte om utviklingshemning og aldring

I Nittedal kommune nylig fikk pårørende og ansatte i et bofellesskap for personer med utviklingshemning sammen undervisning om utviklingshemning og aldring. – Flere kommuner burde gjøre det samme. Det kan bidra til en felles forståelse, mener spesialrådgiver Lene Kristiansen i Aldring og helse. Lederen for bofellesskapet inviterte til en faglig ettermiddag om utviklingshemming og aldring. Kristiansen holdt foredrag om aldersrelaterte sykdommer, funksjonsnedsettelse, kartlegging og samarbeid.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill