Siste nytt

– Kan vi virkelig bremse aldring?

Professor og forskningssjef Geir Selbæk er kritisk til medisiner og kosttilskudd mot aldring. Dette er omtalt i ny bok om vitenskapen om aldring og…

Personsentrert omsorg overfor personer med demens på agendaen

Onsdag 15. mai kl. 12:00, så kan du lære mer om personsentrert omsorg. Det er sykepleier Irene Røen, som holder foredraget. Hun er leder ved USHT Innlandet (Hedmark) og leder ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS). Velkommen til gratis lunsjwebinar på Teams, i serien Forløp demens! Arrangører er utviklingssentrene i region øst og Aldring og helse.

Om aldring: Nytt foredrag om eldre og alkoholvaner

Flere eldre drikker oftere enn før. De drikker også mere. Alkoholvanene kan være hovedårsaken eller en medvirkende årsak til eldres helseproblemer. – Det er derfor viktig at alle eldre som jobber med eldre tilegner seg kompetanse og trygghet til å bli gode helserådgiverne om alkoholbruk, sier Line T. Selander i det nye foredraget i serien Om aldring. Selander kommer med tips om strategier som kan være nyttige i arbeid med denne problemstillingen.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill