Aldring og Helse – For en bedre alderdom
Psykolog forsvarte doktorgraden sin om demens

Psykolog Ingeborg Halse i Aldring og helse fikk tirsdag sin doktorgrad, på temaet kontrollorientering ved demens. Kontrollorientering handler om hvorvidt en har forventninger til om årsakene til hendelser skyldes krefter i deg selv, eller utenfor deg selv. Hun fant at verken alvorlighetsgraden av demens eller kognitiv funksjon var forbundet med kontrollorientering. Hun fant derimot en sammenheng mellom kontrollorientering og depressive symptomer hos personer med demens.

Mediene dekker gla’saker om eldre mens aldersdiskriminering underkommuniseres

På tross av at vi får stadig flere eldre i samfunnet, er det lite fokus på de eldre arbeidstagere i mediebildet. Mediene skriver nesten aldri om alders­diskriminering, selv om undersøkelser viser at mange eldre blir utsatt for aldersdiskriminering i arbeidslivet. I tillegg finnes det flere eksempler på eldre som skvises ut av arbeidslivet ved hjelp av sluttpakker. Allikevel er de fleste sakene i media som dekker eldre arbeidstagere vinklet som gladsaker.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill