Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Hva er god omsorg for eldre som er blitt døvblinde?

Sykepleier Daniel Prause ved Signo Conrad Svendsen senter har de siste årene forsket på hvordan eldre, som er blitt døvblinde etter fødsel, erfarer å være mottakere av omsorgstjenester. Han fant gjennom masteroppgaven at det handler mye om eksistensielle behov; å oppleve naturen, utfolde sin kreativitet og å føle tilhørighet. Han ser i doktorgraden på hvordan slike behov kommer til uttrykk, hvordan omsorgsgivere identifiserer dem og hvordan de tilpasser omsorgen til de individuelle behovene.

25 helsefagarbeidere uteksaminert fra Fagskolen Aldring og helse i Ringerike kommune

– Vi vet at selve forutsetningen for kvalitet og effektivitet er kompetente medarbeidere, skriver rådgiver innen helse og omsorg i Ringerike kommune, Astrid Lundesgaard i Ringerikes blad. Her forteller hun at helse- og omsorgssektoren siden 2017 har hatt en strategisk og bevisst satsing på videreutdanning. I lys av dette startet det 25 studenter på Fagskolen Aldring og helse i 2020. Dette er samarbeid mellom Ringerike kommune og Fagskolen Aldring og helse. Undervisningen har skjedd på Hønefoss.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill