Nasjonalt senter for aldring og helse – For en bedre aldring
Totalt sett øker antallet eldre med demens, men risikoen for demens for hver enkelt går stadig mer ned

I følge Demenskartet vil det skje nær en dobling av personer med demens i 2040. Det er fordi vi blir stadig flere eldre. Nå viser nye studier en trend der risikoen for demens for hver og en av oss går nedover. Hvis trenden fortsetter, så kan det bli langt færre mennesker i vestlige land som utvikler demens de neste årene, sammenliknet med tidligere. Hvorfor det? Forskerne peker på ett utviklingstrekk; at folk har utdanning. Å bruke hjernen mye, særlig når du er ung, beskytter deg mot demens.

Nytt hefte om Positiv atferdsstøtte (PAS) planlagt ferdig til januar 2024

Vernepleierpodden intervjuet nylig May Glad Lien fra Aldring og helse, og Ulf Berge fra VID Vitenskapelige høgskole, om utviklingen av et nytt hefte om positiv atferdsstøtte. Målet er å forklare hva positiv atferdsstøtte er, hvilke verdier som ligger til grunn, hva som kjennetegner gode livsmiljø, og relevante lover for tjenesteyting. Heftet er planlagt etter samme mal som ABC-heftene til Aldring og helse, og er beregnet til alle som jobber innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Nasjonalt senter for aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill