Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Lær å leve godt med demens

Flere kommuner vil nå videreutvikle tilbudet til personer med demens og deres pårørende. De har derfor blitt med i et omfattende internasjonalt forskningsprosjekt om demens, som også blir gjennomført i Storbritannia og Australia.

Se opptak av Ger-IT foredrag om inflammasjon, aldring og skrøpelighet

Opptaket av nettforedraget GerIT fra 3. mai, er nå publisert. Lege i spesialisering Stein-Erik Hafstad Solvang fra Haraldsplass Diakonale Sykehus holdt foredraget “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications?”. På Ger-IT siden finner du opptak av flere interessante foredrag innenfor geriatri. Du finner også mer info om når foredragene går “live”, og du kan melde deg på.

Fremdeles for lang tid fra hjerneslag til behandling

Forskere har undersøkt alle pasientene på akuttmottaket ved Ullevål i 2018 der mistanke om hjerneslag var årsaken til innleggelsen. Selv om tid er kritisk ved hjerneslag kom ikke majoriteten til behandling før etter fire timer. Det kan være fordi den første kontakten er legevakten eller fastlegen. Det trengs en større forståelse av hva som kan gi rask identifisering av hjerneslag og spesielt transport uten forsinkelse til sykehuset.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill