Aldring og Helse - For en bedre alderdom

Siste nytt

Canadisk demenskalkulator

Forskere ved universitet i Ottawa publiserte nylig kalkulatoren. Den er laget for voksne over 55 år som ikke har en demensdiagnose. Ved hjelp av et kort spørreskjema, beregner kalkulatoren sannsynligheten for at man diagnostiseres med demens de neste fem årene, og hvilke livsstilsendringer som kan redusere risikoen for å få demens noe. – Det trengs en gjennomgang av bakgrunnsmaterialet for å finne ut om dette kan bli en ressurs i Norge, kommenterer Geir Selbæk, forskningssjef i Aldring og helse.

Vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem et alvorlig problem

Helsedirektoratet fikk i oppdrag å kartlegge eksempler på kommuner som jobber godt med å forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem. – Ingen skal oppleve frykt for å bli utsatt for vold og overgrep, og alle har rett på en trygg og god eldreomsorg. Gjennom det samlede kunnskapsgrunnlaget og de gode eksemplene i rapporten, vil vi fortsette å spre erfaring og kunnskap om hvordan vi bedre kan forebygge og følge opp vold og overgrep i sykehjem, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les flere notiser

Utforsk våre mest populære sider

Den nyeste kunnskapen – de beste bøkene

Visste du at vi har nesten 1800 publikasjoner i egen bokhandel? Innholdet spenner fra tykke lærebøker til tynne lettlest-hefter. Tema favner demens, geriatri, behandlingsformer, hjelp til pårørende mm. Mye er gitt ut på vårt eget forlag – skrevet av spesialister på sine områder.

Gå til bokhandel
Bli med på ABC-opplæring for helsepersonell

Du får masse fagkunnskap som er 100 % oppdatert. Delta på gruppe-samlinger og fagseminarer, og få ABC-bevis innen musikkbasert miljøbehandling, utviklingshemning, demens eller eldreomsorg.

Gå til ABC-opplæring
Er det sammenheng mellom dårlig luktesans og demens?

Dette har vi forsket på i Aldring og helse. Det korte svaret er ja, for dem som ikke orker å lese hele saken. Men om du har lyst på flere – og like interessante – saker om forskning, bør du ta en titt på flere artikler.

Gå til forskning