Aldring og Helse – For en bedre alderdom

Siste nytt

Nytt nettforedrag i geriatri tirsdag

Her får du en påminnelse om hva nettforedraget Ger-IT handler om tirsdag 4. oktober kl. 12.00 på Zoom. Foredraget med tittelen «The anti-inflammatoy effects of exercise» er ved lege i spesialisering i geriatri, Katinka Nordheim Alme. Hun jobber ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

72 nye studenter i gang i fagskolen

Aldring og helses fagskole vil i år ha til sammen 120 studenter fordelt på forskjellige 2-årige deltidsløp. Det er startet nye studentgrupper i Alta, Bergen, Drammen og Tønsberg denne høsten med til sammen 72 nye studenter. Flesteparten har valgt utdanning innen Demensomsorg og alderspsykiatri. I Tønsberg det er også en gruppe på Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring bestående av 10 studenter fra hele landet.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Fakta om demens

Ordet demens brukes om en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen, deriblant Alzheimers sykdom. På siden Fakta om demens finnes en oversikt over de første tegn på demenss. Her finner man også utdypende informasjon ulike demenssykdommer.

Gå til fakta om demens
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder: demensomsorg, eldreomsorg, musikkbasert miljøbehandling eller utviklingshemning.

Gå til ABC-opplæring
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere
Gå til våre uttalelser og høringsinnspill