Nasjonalt senter for aldring og helse – For en bedre aldring

Siste nytt

Hva er et aldersvennlig Norge for deg?

Mange av dem som er opptatt av et aldersvennlig samfunn satt hverandre i stevne på Hell i Trøndelag onsdag. Hva vil et aldersvennlig Norge innebære for de eldre og oss som samfunn, og hvordan vil et slikt aldersvennlig samfunn se ut?

Sammen for bedre aldring

Bølge, pandemi eller tsunami? Slike ord brukes verden over for å beskrive en sterkt økende eldrebefolkning. Det pågår en intens…

Disputerer om dagaktiviteter for personer med demens mandag 2. oktober

I sin doktorgradsavhandling har Aldring og helses Margit Gausdal Strandenæs utforsket hvordan personer med demens opplever tilrettelagte dagaktivitetstilbud, innholdet i tilbudet og hvordan tilbudet påvirker deres hverdag. Hun har innhentet brukernes erfaringer, kartlagt hvorvidt dagaktivitetstilbud oppfyller sitt tiltenkte formål, og sett på hvordan tilbudet påvirker livskvaliteten. Margits prøveforelesning har fått temaet Betydningen av korsang for livskvalitet hos personer med demens.

Pårørendedagen 2023: Kan pårørendes engasjement maskere behovene til personer med demens?

Mange pårørende står i en vanskelig spagat mellom å være engasjert pårørende, stå i arbeid og leve sitt eget liv. Sykepleier og forsker Kristin Häikiö minner helse- og omsorgsarbeidere om å være bevisste på at pårørendes store engasjement utilsiktet kan dekke over behov hos pasienten. Det er mye pårørende gjør som ikke er synlig for helse- og omsorgspersonell. Å stille spørsmål og å invitere pårørende inn i planlegging og evaluering av tiltak overfor pasienter er derfor viktig, mener Häikiö.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill