73 er det nye 65 - Aldring og helse

73 er det nye 65

De fleste har hørt snakk om den kommende, eller nærværende, «eldrebølgen». Stipendiat Siri Høivik Storeng tar i denne kronikken for seg ulike aspekter ved den forventede befolkningsutviklingen.