Nasjonalt senter for aldring og helse – For en bedre aldring
Nå skal eldre, psykisk helse og folkehelse ses i sammenheng

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte hele tre satsinger i ett da hun torsdag åpnet konferansen Tre meldinger – felles innsats. De mange tilhørerne ble bedre kjent med satsingene, og fikk innsikt i hvordan innsatsområdene på eldre, psykisk helse og folkehelse henger i hop. For å lykkes med målene og ambisjonene er nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og sivilsamfunn. Men også at vi jobber på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.

Disputerer om de pårørende ved demensomsorg på gård

I dag forsvarer Liv Bjerknes Taranrød sin doktorgrad om erfaringene til pårørende til personer med demens, som deltar i gårdsbasert dagtilbud. Hun har blant annet funnet ut at pårørende opplever at de får støtte gjennom gårdstilbudet til deres kjære. Demensomsorgen på gården virker positivt både på omsorgsbyrden og på livskvaliteten deres. Taranrød mener disse erfaringene er mulig å overføre til andre tjenester slik at pårørende får god avlastning og støtte der også.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill