Nasjonalt senter for aldring og helse – For en bedre aldring

Siste nytt

Pårørendedagen 2023: Kan pårørendes engasjement maskere behovene til personer med demens?

Mange pårørende står i en vanskelig spagat mellom å være engasjert pårørende, stå i arbeid og leve sitt eget liv. Sykepleier og forsker Kristin Häikiö minner helse- og omsorgsarbeidere om å være bevisste på at pårørendes store engasjement utilsiktet kan dekke over behov hos pasienten. Det er mye pårørende gjør som ikke er synlig for helse- og omsorgspersonell. Å stille spørsmål og å invitere pårørende inn i planlegging og evaluering av tiltak overfor pasienter er derfor viktig, mener Häikiö.

Webinar om forebygging av demens hos personer med utviklingshemning

Tirsdag 10.oktober 2023 arrangerer Nordens velferdssenter et webinar om forebygging av demens ved utviklingshemming. Er det mulig å forebygge demens? Målet med webinaret er å undersøke hva forskning sier, og presentere nordiske eksempler på hvordan det jobbes med forebygging av demens hos personer med utviklingshemming.

Les flere notiser

Utforsk våre nyttige sider

Våre forskningsartikler

Våre forskere er hoved- eller medforfattere på over 70 forskningsartikler hvert år. Her finner du en oversikt over alle artiklene, med sammendrag og lenke til publikasjonen.

Gå til forskningsartiklene
ABC-opplæring

ABC-opplæring er et kompetansehevende tiltak for ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Deltakerne får dokumentert kompetanse innen ett av fire områder.

Gå til ABC-opplæringen
Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Gå til våre innspill