Veiledningsfilmer, Tidlige tegn - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse