Veiledningsfilmer, Tidlige tegn - Nasjonalt senter for aldring og helse