Opptaket til Fagskolen aldring og helse - Aldring og helse

Opptaket til Fagskolen aldring og helse

Hva slags påfyll av kompetanse trenger du, for å kunne gjøre en enda bedre jobb i eldreomsorgen? Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for deg som er helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider og aktivitør.