Utøvere i amerikansk fotball har nedsatt blodgjennomstrømming i store deler av hjernen - Nasjonalt senter for aldring og helse

Utøvere i amerikansk fotball har nedsatt blodgjennomstrømming i store deler av hjernen

Det er en pågående debatt om idrett med gjentatte traumer mot hodet kan øke risikoen for hjernesykdommer. Boksing, ishockey og amerikansk fotball har fått særlig fokus.