Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger