Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger