Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger - Aldring og helse

Undervisningsopplegg for personale som arbeider med voksne og aldrende døve, med ev. flere funksjonshemninger