Toppmøte om hjerneforskning

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på toppmøtet om hjernesykdommer.