The impact of day care designed for persons with dementia on their family caregivers - Aldring og helse

The impact of day care designed for persons with dementia on their family caregivers

Signe Tretteteigs phd-studie viser at dagtilbud til personer med demens kan gi pårørende trygghet, støtte og avlastning.