Setter status for demensfaget

Setter status for demensfaget

De to redaktørene av den nye demenslæreboka Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling er skjønt enige: Det har skjedd svært mye på demensområdet siden de skrev den første læreboka for nesten tre tiår siden.