Setter status for demensfaget - Aldring og helse

Setter status for demensfaget

De to redaktørene av den nye demenslæreboka Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling er skjønt enige: Det har skjedd svært mye på demensområdet siden de skrev den første læreboka for nesten tre tiår siden.

Forside_demenslærebok
Ny lærebok om demens

Lege Knut Engedal og psykolog Per Kristian Haugen omtales av
mange som pionerer og nestorer innenfor demensfaget i Norge. De har fått med
seg et knippe av de mest fremtredende fagfolkene på demens i landet som
bidragsytere i denne nye læreboka.

Boka setter status for faget, og er rettet mot studenter på
høyskoler og universiteter og er også relevante for leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og
ergoterapeuter og andre som jobber innen norsk demensomsorg.

Oppsummering

– Det er en fin måte å oppsummere faget på, og sier mye om utviklingen siden 1990, og hvor mye ny kunnskap som har kommet til underveis, sier
Haugen.

Engedal forteller at da den første boka kom i 1990 var det
lite faglitteratur tilgjengelig om demens.

– Resultatet var at boka den gangen i stor grad beskrev de
ulike demenssykdommene mens det var lite om diagnostikk, oppfølging og
behandling, sier Engedal.

Han forteller at bildet er totalt endret med den nye boka.

– Boka gir et helhetlig perspektiv og et solid faglig grunnlag, for å kunne ivareta personer med demens. Boka fokuserer på at omsorg, utredning og behandling skal være tilpasset hver enkelt person med demens og hans eller hennes nærstående. Personsentrert omsorg og miljøbehandling står sterkt.

– Vi ønsker å rette søkelyset på hvilke ønsker og behov personer med demens selv har. Det handler ikke bare om gode tiltak, supplerer Haugen. 

Demens – sykdommer, diagnostikk og behandling er inndelt i syv deler

  1. Om demens
  2. Ulike årsaker til demens
  3. Delirium og psykiske lidelser
  4. Diagnostikk
  5. Nevropsykiatriske symptomer
  6. Tiltak til personer med demens og pårørende
  7. Bilkjøring og juridiske spørsmål

Du finner innholdsfortegnelsen her

Du finner boka i nettbokhandelen

– Vi er kjempefornøyd med denne boka. Men det har vært en
stor jobb med å sy ting sammen siden vi har fått med oss så mange gode
medforfattere, sier Engedal.

Haugen forteller at det er en stor forskjell fra den gangen de skrev boken alene.

– Det viser at fagområdet både har blitt bredere og dypere.
Vi har trengt spesialister, for å skrive om demens, og det er bra.

Rett timing

Haugen mener det er riktig timing at boka kommer akkurat nå.

– Den har med seg de nye signalene som har kommet med Demensplan 2020 og den nye faglige retningslinjen om demens, som ble publisert på tampen av fjoråret. 

Engedal forteller at de nå kan sette status for hvor vi er i dag fordi kunnskapsgrunnlaget for boka bygger på de føringer, fagartikler og omfattende forskning som finnes per nå. 

– De fleste av kapitlene inneholder også gode fortellinger fra praksis, fortsetter han. 

– Og nå er det på tide at vi runder av; dette er vår avskjedsbok på demensområdet, avslutter Engedal, før han går videre til skrivearbeidet med den nye læreboka om alderspsykiatri.

Om forfatterne

Knut Engedal

Psykiater, spesialist i alderspsykiatri og professor emeritus (psykogeriatri) ved Universitetet i Oslo, dr.med i 1990 med avhandling om forekomst og diagnostikk av demens. Engedal har tidligere arbeidet som seksjonsoverlege ved Hukommelsesklinikken, OUS, Ullevål. Han var prosjektleder for et statlig program om alderspsykiatri og er en av initiativtakerne til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Før sin pensjonisttilværelse var han fag- og forskningssjef ved Aldring og helse. Engedal er nå ansatt som seniorforsker ved Aldring og helse. 

Per Kristian Haugen

Psykolog, spesialist i klinisk eldrepsykologi. Haugen har tidligere vært ansatt ved Norsk gerontologisk institutt, ved alderspsykiatrisk utredningsavdeling, Granli senter og ved arbeidsrådgivningskontoret i Vestfold. Fra 1999 ansatt ved Aldring og helse som seniorforsker. Han har ledet utviklingsprogrammet «Yngre personer med demens» og var prosjektleder for programmet «Diagnostikk og utredning», begge under Demensplan 2015.