Ny revidert Inn på tunet-håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens

Nå har en nyttig, gratis og digital håndbok om Inn på tunet dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård blitt oppdatert og revidert.

Håndboka er et verktøy og oppslagsverk i etablering og drift av slike gårdstilbud og retter seg mot ledere i kommuner, helse- og omsorgspersonell, kommunepolitikere og bønder.

Portrettfoto fra ansattfotografering for Nasjonalt senter for aldring og helse, 20223
Fornøyd redaktør og hovedforfatter: Signe Tretteteig. Foto: Martin Lundsvoll.

Hvordan etablere et godt Inn på tunet-tilbud?

Den inneholder en blanding av demensrelaterte temaer og forhold, som må vurderes, planlegges og avtales, for å etablere et godt Inn på tunet-tilbud til personer med demens.

Håndboka skal også bidra til at kommuner og IPT-tilbydere kan kvalitetssikre og videreutvikle eksisterende IPT-tilbud.

I den digitale boka finner du tekst, illustrasjoner og lenker til filmer og aktuelle ressurser.

Den nye utgaven er revidert og faglig oppdatert av redaktør og hovedforfatter Signe Tretteteig fra Aldring og helse. Ane Stavrum, også fra Aldring og helse, har bidratt med tekst.

Håndboka er laget av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Landbruksdepartementet. Den er utviklet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat.

Boka kan lastes ned gratis her