Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper - Aldring og helse

Søk om midler til pårørendeskoler og samtalegrupper

- Vi ser at det er et bredt samarbeid om tilbud om pårørendeskoler og samtalegrupper om demens, og at når et tilbud først er etablert så blir det videreført, sier prosjektkoordinator Kirsti Hotvedt ved Aldring og helse.