Selvmord hos eldre med funksjonsnedsettelser

I en ny litteraturgjennomgang har amerikanske forskere gjennomgått en rekke studier som har undersøkt om det er en sammenheng mellom å være eldre med fysiske funksjonsnedsettelser og selvmordsatferd.