Riktig ernæring kan virke forebyggende på kognitiv svikt - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Riktig ernæring kan virke forebyggende på kognitiv svikt

Flere matvarer kan være med på å forebygge kognitiv svikt, viser ny kunnskapsoppsummering. Det gjelder matvarer som fisk, grønnsaker og til dels frukt, som kan være positivt for kognitive funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon.