Forskning

Kan kognitiv trening forebygge kognitiv svikt?

Kan kognitiv trening forebygge kognitiv svikt?

Strukturerte aktiviteter som stimulerer hjernefunksjon kan bidra til å trene kognisjonen, men vil disse øvelsene gi effekt i form av å forebygge kognitiv svikt og demens?
14.02.2018