Revisjon av "Eldreomsorgens ABC – Funksjonshemning og aldring" - Aldring og helse

Revisjon av "Eldreomsorgens ABC – Funksjonshemning og aldring"

Ansatte innenfor pleie- og omsorgstjenestene i ulike kommuner har lite fagutdanning og mangler kompetanse om aldring hos personer med funksjonsnedsettelser.