Regjeringen lanserte viktig Demensplan på Demensdagene

– Vi har fire innsatsområder for demensutfordringene fremover, som vi legger frem i den nye Demensplan 2025, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på Demensdagene. I forkant besøkte de et dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård.

Norge var et av de første landene i verden som la frem en egen demensplan. Demensplan 2025 er den tredje i rekken, og bygger på erfaringene fra Demensplan 2015 og Demensplan 2020.

Helseminister Bent Høie og landbruksminister Olaug Bollestad tok turen til Skjerven gård i forkant av lanseringen, og forteller i denne videoen om Demensplan 2025. 

Les om tilbakeblikk på Demensplan 2020

Demensplan 2025 har fire innsatsområder: 1) medbestemmelse og deltakelse, 2) forebygging og folkehelse, 3) gode og sammenhengende tjenester og 4) planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.

Som ledd i Demensplan 2020 fikk Aldring og helse i oppdrag å gjennomføre en forekomststudie av demens i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i rammen av fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag. Dette er en av de største undersøkelsene av demensforekomst i verden.

− Vi trenger mer kunnskap om demens. Denne studien fra Aldring og helse er veldig nyttig, og gjør at vi kan forberede oss bedre på det som kommer i fremtiden, sier Høie.

Les mer om regjeringens demensplan her