Depresjon hos eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Depresjon hos eldre

Depresjon er en tilstand som er annerledes enn det å være trist, ensom eller ha sorg.

Depresjon er en psykisk lidelse som karakteriseres av et sett av typiske symptomer, som pessimisme, håpløshetsfølelse, initiativløshet, tap av motivasjon, interesse og evne til å glede seg over ting. I tillegg kan matlyst, søvn, konsentrasjonsevne og hukommelse bli påvirket. 

Depresjon rammer alle lag av befolkningen og er en av de vanligste årsakene til redusert livskvalitet ifølge Verdens helseorganisasjon. Depresjon rammer derfor også eldre. 

Noen hevder at eldre er mer utsatt for å utvikle depresjon enn yngre voksne. Det som gjør diagnostikk og behandling av eldre med depresjon til en utfordrende, men også takknemlig, oppgave, er at eldres depresjon kan være «pakket» inn i et komplekst totalbilde av samtidige sykdommer og høyt medisinforbruk, samt at depresjon hos eldre kan presentere seg på måter som ikke alltid er «typiske». Derfor kan vi bruke lengre tid på å fange opp en depresjon hos en eldre person. Når vi skjønner at personen har en depresjon (og ikke en somatisk lidelse eller angst) vil den eldre ofte respondere like godt på antidepressiv behandling med samtaler og/eller legemidler som yngre voksne.

Til slutt – vi sa innledningsvis at depresjon er noe annet enn det å være trist, ensom eller ha sorg. Det er riktig.  Vi må likevel huske på at disse tre livstilstandene kan utvikle seg til depresjon. Derfor er det så viktig å tilby eldre alternativer som kan bringe dem ut av ensomhet eller sorg, før depresjonen får fotfeste.

Podkasten Eldre & Psyken:
Depresjon og selvmord hos eldre

Hvorfor snakker vi så lite om alvorlige depresjoner og selvmord i denne aldersgruppen? Møt Marit som forteller om det å leve med tilbakevendende episoder med depresjon eller mani. Hør forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging forklare hva depresjon er og hvilke faktorer som øker selvmordsfaren. Forsker og forfatter Ildri Kjølseth intervjuet helsepersonell og pårørende til eldre som hadde tatt sitt eget liv. Dette har gitt henne bedre forståelse av hva som førte frem til at disse eldre valgte denne utgangen av livet.

Takk, bare bra

«Takk, bare bra…» (Tbb) er et kurs i forebygging og mestring av depresjon spesielt utviklet for personer over 60 år.

Aldring og helse holder kurslederkurs som gir deltakerne kompetanse og sertifisering til selv å holde Tbb-kurs for eldre personer.

Les mer om Takk, bare bra

Les mer om symptomer, diagnostikk, tiltak og behandling på siden depresjon hos eldre