PROGRAM - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

PROGRAM

Her finner du program for Landskonferansen i alderspsykiatri 20.–21. april 2021. Programmet sendes direkte via våre konferansesider på nett. Når programmet deles i parallelle sesjoner vil sesjon 1 vises fra hovedscenen, mens sesjon 2 kan velges ved å trykke på knapp for alternative scene. Påmeldte deltakere kan velge sesjon helt fritt og alt innhold blir også tilgjenhelig for visning i én måned etter konferansen.

Last ned programmet til Landskonferansen i alderspsykiatri 2021 (pdf) her.

Tirsdag 20. april

Programledere: Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse og Sverre Bergh, psykiater, forsker – begge Aldring og helse

Kl. 09.00-09.15
Velkommen til Landskonferansen 2021
Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse, Aldring og helse
Sverre Bergh, psykiater, forsker, Aldring og helse
Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus

PLENUM:
Empati, relasjoner og utfordringer

Kl. 09.15-10.00
Å arbeide som hjelper til mennesker med psykiske lidelser – hva gjør jobben med oss og hva kan vi gjøre med det?
Marius Råkil, spesialist i klinisk psykologi, direktør, Stiftelsen Alternativ til Vold

Kl. 10.00-10.10 PAUSE (10 min)

Kl. 10.10-10.55
Sent debuterende personlighetsforstyrrelser hos eldre
Hågen Stang Nyquist, overlege, Alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 10.55-11.05 PAUSE (10 min)

Kl. 11.05-11.50
Erfaringer og utfordringer med bruk av VIPS som metode for personsentrert omsorg i alderspsykiatrien
Janne Røsvik, sykepleier, ph.d., forsker, Aldring og helse

Kl. 11.50-12.30 LUNSJ (40 min)

PARALLELLSESJON 1:
Legemidler

Kl. 12.30-13.15
Farmakogenetisk testing – Konsekvenser for legemiddelvalg og dosering
Espen Molden, forskningsleder, professor, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus

Kl. 13.15-13.25 PAUSE (10 min)

Kl. 13.25-14.10
Individuelt tilpasset antidepressiv behandling for eldre
Lars Tanum, professor, spesialist i psykiatri og klinisk farmakologi, Akershus universitetssykehus og Oslo Met-Storbyuniversitetet

Kl. 14.10-14.20 PAUSE (10 min)

Kl. 14.20 – 15.05
Bruk av vanedannende legemidler og alkohol hos eldre
Jørgen Bramness, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og professor ved Norges arktiske universitet (UiT)

Kl. 15.05 – 15.15 Oppsummering og spørsmål fra dagen

PARALLELLSESJON 2:
Pasienter som utfordrer oss i alderspsykiatrien

Kl. 12.30-13.15
Hvem er vi i møte med pasienter som utfordrer oss?
Gro Elisabeth Dahle og Monica Andresen, begge spesialsykepleiere, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus

Kl. 13.15-13.25 PAUSE (10 min)

Kl. 13.25-14.10
Muligheter og utfordringer i veiledning av primærhelsetjenesten – Erfaringer fra praksis
Satu Delerud, psykiatrisk sykepleier, hukommelseskoordinator Nittedal kommune, Enhet for institusjon og My Steffen, spesialsykepleier, Alderspsykiatrisk poliklinikk, Akershus universitetssykehus

Kl. 14.10-14.20 PAUSE (10 min)

Kl. 14.20 – 15.05
Verbal og non-verbal kommunikasjon i utfordrende pasientsituasjoner
Kevin Ivanowitz, seksjonsleder, Alderspsykiatrisk avdeling, Døgn B, Akershus universitetssykehus

Kl. 15.05 – 15.15
Oppsummering og spørsmål fra dagen

Onsdag 21. april

Programledere: Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Psykisk helse og Sverre Bergh, psykiater, forsker – begge Aldring og helse

Kl. 09.00-09.10
Introduksjon til dagens program

Kl. 09.10-10.10

PANELDEBATT:
Hva er framtiden til norsk alderspsykiatri?

Hvilke pasienter skal alderspsykiatrien utrede og behandle i framtiden?

Kort innledning av paneldeltakerne:
Eirik Auning, psykiater, overlege, ph.d., Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Eivind Aakhus, avdelingsoverlege, ph.d., Avdeling for alderspsykiatri, Sykehuset Innlandet
Merete Lund Hulaas, psykiatrisk sykepleier, seksjonsleder Psykiatrisk sykehusavdeling, Kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost/poliklinikk, Sykehuset i Vestfold

Paneldiskusjon, innspill og spørsmål fra deltagerne

Kl. 10.10-10.20 Pause (10 min.)

PLENUM:
Hvem skulle tro at alt hang sammen?

Kl. 10.20-11.05
Endringer i hjernen ved psykiske lidelser
Per Brodal, professor emeritus i anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Kl.11.05-11.15 Pause (10 min)

Kl. 11.15-11.45
Somatisk helse hos personer med psykisk lidelse – et livsløpsperspektiv
Cecilie Bhandari Hartberg, overlege, førsteamanuensis, Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og seniorforsker Aldring og helse

Kl. 11.45-12.15
Fysisk aktivitet og psykisk helse hos eldre – kroppen husker – sinnet bedrar
Sven Renberg, fysioterapeut, Alderspsykiatrisk avdeling, Døgn A, Akershus universitetssykehus

Kl. 12.15-13.00 LUNSJ (45 min)

Kl. 13.00-13.30
Reversibel og irreversibel kognitiv svikt ved psykiske lidelser hos eldre
Siri Fartum, psykologspesialist i klinisk voksen, Alderspsykiatrisk avdeling, Døgn B og Svetlana Tsarkova, psykologspesialist i nevropsykologi, Alderspsykiatrisk poliklinikk – begge Akershus universitetssykehus

Kl. 13.30-14.00
Depresjon hos eldre
Nikias Siafarikas, overlege, ph.d.-kandidat, Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Kl. 14.00-14.10 PAUSE (10 min)

Kl. 14.10-14.55
Betydningen av gode familierelasjoner i eldre år
Thale Kinne Rønqvist, nevropsykolog og eldrepsykolog, Aldring og helse

Kl. 14.55-15.15
Oppsummering, spørsmål og introduksjon av Landskonferansen 2022

Med forbehold om endringer i programmet