Praktisk informasjon - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Landkonferansen i alderspsykiatri 20.–21. april 2021 Praktisk informasjon

Landskonferansen 2021 blir heldigital – det vil si at du som deltaker får følge en direktesendt stream fra et studio. Du kan følge konferansen fra der du er, på pc, nettbrett eller mobil.

Hver påmeldte deltaker får tilsendt brukernavn og passord for innlogging.
Påmeldte deltagere vil få tilgang til alt innhold i én måned etter konferansen.

Det blir mulig å aktivt delta og kommunisere med fagpersoner og andre deltakere ved å sende inn spørsmål og kommentarer via en chat-funksjon.

Målgrupper

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.

Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS) – samt for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Arrangør

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Alderspsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus (Ahus).

Godkjenninger

Konferansen er søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer.

Konferansen er også søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. 

I tillegg er konferansen søkt godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Konferanseavgift

Konferanseavgiften er kr. 2.950 per deltaker og inkluderer digital deltakelse på konferansen og tilgang til alt innhold i én måned etter konferansen. 

Betaling

Faktura sendes ut I forkant av konferansen. Ved påmelding mottar du umiddelbart en bekreftelse til din oppgitte e-postadresse. Husk å oppgi fakturaadresse og evt. merknad.

Eventuell avbestilling må gjøres skriftlig til post@aldringoghelse.no senest én uke før konferansen. Ved kansellering på senere tidspunkt vil ikke konferanseavgiften tilbakebetales. 

Har du spørsmål?

Spørsmål om Landskonferansen kan rettes til Aldring og helse på
tlf.: 33 34 19 50 eller epost: post@aldringoghelse.no

Påmeldingsfrist: 12. april