Nettverkssamling for kursledere i Takk, bare bra….

Nå inviterer vi dere som har gjennomgått kurslederopplæring for Takk bare bra, til digital nettverkssamling. Målet er å dele erfaringer for dere som allerede har hatt kurs, og gi inspirasjon til de av dere som står på startstreken for å holde kurs.

Arrangementet holdes tirsdag 21.11.23, flere detaljer kan du se i denne invitasjonen.