Psyk-IT: Eldre og ensomhet - Nasjonalt senter for aldring og helse

Psyk-IT: Eldre og ensomhet

Ensomhet i eldre år er temaet for høstens første episode av nettforedragsserien Psyk-IT, som publiseres i dag. Foredragsholder Thomas Hansen, phd, er seniorforsker ved FHI, NOVA og OsloMet.

Foredragsholder Thomas Hansen tar i videoforedraget Eldre og ensomhet for seg fem hovedtemaer: Myter og fakta om ensomhet, antakelser om ensomhet, forskning på eldre og ensomhet, risikoen ved opplevd ensomhet og intervensjoner.

Ensomhet i eldre år er temaet for høstens første episode av nettforedragsserien Psyk-IT, som publiseres i dag.
Foredragsholder Thomas Hansen.

Se nettforedraget Eldre og ensomhet

Se presentasjonen til foredraget.

Les mer om Psyk-IT, en gratis foredragsserie om eldre og psykisk helse, og se alle tidligere foredag.