Potensielt uhensiktsmessige legemidler til eldre – har det noen klinisk betydning?

Eldre mennesker bruker flere legemidler enn noen gang, og legemiddelforbruket er stadig økende. Risikoen for å få forskrevet et potensielt uhensiktsmessig legemiddel øker i takt med legemiddelforbruket. Men har disse legemidlene noen klinisk betydning hos eldre?