Forskning

Like god effekt av behandling med antidepressivt medikament for eldre

Eldre får like god effekt av behandling med antidepressivet citalopram som voksne på lindring, livskvalitet og funksjon i hverdagen, viser ny studie.