Forskning

Like god effekt av behandling med antidepressivt medikament for eldre

Like god effekt av behandling med antidepressivt medikament for eldre

Eldre får like god effekt av behandling med antidepressivet citalopram som voksne på lindring, livskvalitet og funksjon i hverdagen, viser ny studie.
17.10.2017