Like god effekt av behandling med antidepressivt medikament for eldre

Eldre får like god effekt av behandling med antidepressivet citalopram som voksne på lindring, livskvalitet og funksjon i hverdagen, viser ny studie.

Tidligere studier har ikke undersøkt forhold mellom depresjon hos eldre, livskvalitet og funksjon i dagliglivet. Det har også vært motstridende resultater hvorvidt eldre pasienter er kandidater for behandling med antidepressiv citalopram. Dermed er forskning om effekten av depresjonsbehandling for disse aspektene viktig.

En forskergruppe i California/USA har i en ny studie undersøkt effekt av behandling av depresjon hos eldre med citalopram på symptoms alvorlighetsgrad, samt livskvalitet og funksjon i dagliglivet. I tillegg har forskerne sammenlignet resultatene med tilsvarende behandling i en annen gruppe voksne mennesker.

Utvalget besto av 2.280 pasienter med depresjon ifølge DSM-IV kriteriene (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders – et klassifikasjonssystem for psykiske lidelser utgitt av den Amerikanske Psykiaterforening), hvorav 106 var over 65 år. Pasientene var behandlet med medikamentet citalopram og undersøkt før og etter behandling med skalaer som måler alvorlighetsgraden av depresjon, livskvalitet og funksjon i dagliglivets aktiviteter. Flest pasienter var kvinner (62.8%), og det var ingen forskjell mellom gruppe med voksne under 65 og eldre over 65 år når de gjelder kjønn, utdanning eller sivil status. Begge gruppene viste klinisk signifikant forbedring av depresjonsalvorlighetsgrad, livskvalitet og funksjon i hverdagen.

Konklusjonen er at eldre pasienter også har effekt av behandling av depresjon med antidepressiv citalopram, både for symptom alvorlighetsgrad, livskvalitet og funksjon i hverdagen. Resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet da gruppen over 65 år utgjorde mindre enn 5% av dem som deltok i studien.

Fakta om depresjon hos eldre

Det er 350 millioner personer med depresjon i verden. Depresjon er den ledende årsaken til nedsatt funksjon og den tredje viktigste årsaken til sykdomsforverring. Depresjon påvirker i tillegg livskvalitet og funksjon i
dagliglivet.

Depresjon er vanlig hos eldre over 65 år, med en forekomst opp til 9.5% i den generelle befolkningen og 50% i sykehjem. Tidligere studier har vist at eldre med depresjon opplever flere depressive episoder, lengre varighet av depressive symptomer og at første episode av depresjon kommer senere enn yngre personer. Dessuten er depresjon den tilstanden som er sterkest assosiert med dårligere livskvalitet, og blant eldre mennesker kan dette være uavhengig av somatisk sykdom.

Referanse

Steiner AJ, Recacho J, Vanle B, Dang J, Wright SM,Miller JS, Kauzor K, Reid M, Bashmi LE, Mirocha J, Danovitch I, IsHak WW.Quality of life,functioning, and depressive symptom severity in older adults with majordepressive disorder treated with citalopram in the STAR*D study, J Clin Psychiatry 78:7 July/August 2017